Πολιτική Απορρήτου

Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας.

Προστατεύοντας σας.

Η omospondiagoneon.com δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001.).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση από εσάς του Ιστοτόπου υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική») καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Όπου η Πολιτική χρησιμοποιεί όρο που αρχίζει από κεφαλαίο γράμμα, ο όρος αυτός θα ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις ή αλλού στην παρούσα Πολιτική.

Η Πολιτική μας εξηγεί ποιές πληροφορίες συλλέγουμε στον Ιστότοπο, πως τις χρησιμοποιύμε ή/και μοιραζόμαστε, και πως αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο υποδηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική. Εφόσον δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει έιτε συνολικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

Η Πολιτική μας εξασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς. Για να σας διαβεβαιώσουμε, παρακάτω παραθέτουμε λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που μας παρέχετε και, πως θα, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, πως δεν θα χρησιμοποιηθούν. Ποτέ δεν θα συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς δίχως την ρητή συγκατάθεση σας.

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε θα είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Μπορείτε να ελέγχετε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας (ένα διοικητικό κόστος μπορεί να χρεωθεί στην περίπτωση αυτή). Εάν βρείτε οποιεσδήποτε ανακρίβειες θα τις διαγράψουμε ή διορθώσουμε άμεσα.

Προσωπικές Πληροφορίες – Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών τις οποίες συλλέγουμε.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες εθελοντικά καταχωρείτε κατά την διαδικασία Εγγραφής ή ως απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης τα οποία σας παρουσιάζονται ρητά.

Υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε την ΙΡ (Internet Protocol) διεύθυνση σας προκειμένου να μας βοηθήσει να διαγνώσουμε προβλήματα του διακομιστή μας και για να διαχειριζόμαστε τον παρόντα Ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός ο οποίος προσδίδεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας και για να συλλεγούν ευρείες δημογραφικές πληροφορίες.

Μπορούμε να ζητήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την διάρκεια που χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο.
Χρήση και Διάθεση ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Χρησιμοποιούμε τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες για την omospondiagoneon.com. Είναι πολιτική μας να μην πωλούμε ούτε να διαθέτουμε οποιεσδήποτε ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σε οποιοσδήποτε άλλους οργανισμούς εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή μισθώσουμε τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σας σε οποιονδήποτε για διαφημιστικούς σκοπούς δίχως την συγκατάθεσή σας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σας προκειμένου να:
(α) Συμμορφωθούμε με εφαρμοστέους νόμους

(β) Ανταποκριθούμε σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημί-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους)

(γ) Συμμορφωθούμε με έγκυρη νομική διαδικασία

(δ) Προστατεύσουμε τα δικαιώματα και περιουσία μας, τον παρόντα Ιστότοπο ή/και άλλους χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου.

Cookies

Υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας. Πολλές ιστοσελίδες το κάνουν αυτό, καθώς τα cookies επιτρέπουν στον εκδότη ιστοσελίδας να πράξει χρήσιμα πράγματα όπως το να διαπιστώσει εάν ο υπολογιστής (και κατά πάσα πιθανότητα και ο χρήστης) έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα και στο παρελθόν. Συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τον browser να αποτρέπει την χρήση cookies – αλλά εάν το κάνετε αυτό η Υπηρεσία (και ο Ιστότοπος) ίσως να μην λειτουργούν σωστά. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου.

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στον Ιστότοπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές δύναται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη διαφημιστών ή διακομιστών διαφήμισης δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών. (Παρακαλούμε σημειώστε ότι χρήση του Ιστοτόπου δεν αποσκοπεί ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ OMOSPONDIAGONEON.COM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES
Σημαντικές πληροφορίες για τη συναίνεση: Η χρήση της ιστοσελίδας μας και για κινητές συσκευές (“Ιστοσελίδα”), η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας μας, ή η λήψη των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων, συνεπάγεται ότι παρέχετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies.
Τι είναι αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies ;
Η παρούσα Πολιτική σχετικά με τα cookies περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εμείς και οι τρίτοι επιτρέπουμε, χρησιμοποιούμε τα cookies όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα μας ή τις Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να διαβάσετε παρακάτω.
1. Καταστάσεις στις οποίες συλλέγουμε πληροφορίες
Μπορούμε να συλλέξουμε και να διατηρήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες από και για εσάς κατά την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας:
• Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό πρόσβασης στην Ιστοσελίδα,
• Τη θέση σας, τον τύπο του φυλλομετρητή και του λειτουργικού σας συστήματος, το μοτίβο περιήγησης σας στην ιστοσελίδα (π.χ. μέσω των cookies) και το ιστορικό αγορών,
• άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε ενεργά σε μας ή που μπορούμε να καθορίσουμε για εσάς με βάση τις αλληλεπιδράσεις σας με την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας.
Μπορείτε να αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα:
• Κατά την εγγραφή, συνδρομή, εξουσιοδότηση της μεταφοράς ή τη δημιουργία ενός λογαριασμού σε εμάς,
• Όταν αλληλεπιδράτε ή συνδέεστε με την Ιστοσελίδα ή συνδέεστε στην Ιστοσελίδα μέσω ολοκληρωμένων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και
• Όταν δημοσιεύετε σχόλια στην Ιστοσελίδα.
2. Οι επιλογές σας
Μπορείτε να διαχειριστείτε τα είδη των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς και μπορείτε να περιορίσετε τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας.
Μπορείτε να διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας χειρίζεται τα cookies ρυθμίζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου και της ασφάλειας. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα περιήγησης, οπότε ανατρέξτε στις οδηγίες που αφορούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μάθετε για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα cookies και άλλες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας που μπορεί να είναι διαθέσιμες. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τον τρόπο που η κινητή σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας για κινητές συσκευές μοιράζονται πληροφορίες στις και σχετικά με τις συσκευές σας μαζί μας, καθώς και το πώς το πρόγραμμα περιήγησης της κινητής συσκευής σας χειρίζεται τα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητα και τις ρυθμίσεις ασφαλείας της κινητής συσκευής σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τον πάροχό σας των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.
Μπορείτε, επίσης, μπορεί να διαχειριστείτε την ανταλλαγή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με εμάς, όταν θα συνδεθείτε μαζί μας μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης ή εφαρμογών. Ανατρέξτε στην Παράγραφο 9 παρακάτω, αλλά και στην πολιτική απορρήτου και τις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης ή της εφαρμογής για να καθορίσετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικαιώματα μας και να διαχειρίζεστε την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εμάς και το λογαριασμό σας κοινωνικής δικτύωσης ή την κινητή συσκευή σας.
3. Πώς χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:
• Λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση της Ιστοσελίδας,
• Την απάντηση στις ερωτήσεις σας και την ανταπόκριση στα αιτήματά σας,
• Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την εφαρμογή των συμφωνιών:
4. Πότε και γιατί αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες
Δεν ασχολούμαστε με την πώληση ή μίσθωση προσωπικών δεδομένων. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Στους συνδεδεμένους και μη συνδεδεμένους παρόχους υπηρεσιών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του omospondiagoneon.com, με την επιφύλαξη των αυστηρών συμβατικών υποχρεώσεων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την επεξεργασία τους για λογαριασμό μας και μόνο υπό τον έλεγχό μας,
• Τη συμμόρφωση με τις νομικές εντολές και αιτήματα της κυβέρνησης, ή όπως απαιτείται για να υποστηρίζουμε τον έλεγχο, τη συμμόρφωση και τις λειτουργίες της εταιρικής διακυβέρνησης,
• σε απάντηση σε κλήτευση, ή σε παρόμοια νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των δικαστηρίων
• με τη συγκατάθεσή σας ή όπως αλλιώς απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
5. Πώς συλλέγουμε τις Πληροφορίες
Μπορείτε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εγγραφή σας, συνδρομή, δημιουργία ενός λογαριασμού ή αλλιώς όταν έρχεσθε σε επαφή μαζί μας ή επικοινωνείτε μαζί μας ενεργά.
Μπορείτε επίσης να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μας όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών.
Τι είναι τα cookies ;
Τα cookies είναι μοναδικά αναγνωριστικά, που συνήθως αποτελούνται από μικρά bit κειμένου ή κώδικα. Τα cookies συνήθως αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στο πρόγραμμα περιήγησης web και αποστέλλουν συγκεκριμένες πληροφορίες πίσω στο μέρος που παρείχε το cookie. Όταν λέμε cookies στην ουσία αναφερόμαστε σε μία ευρύτερη περιοχή τεχνολογιών από απλά cookies, συμπεριλαμβανομένων των web beacons, clear gifs, pixels και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Όταν λέμε cookies πρώτου μέρους (first-party cookies) εννοούμε τα cookies που παρέχονται από το omospondiagoneon.com. Όταν λέμε cookies τρίτων (third-party cookies) εννοούμε τα cookies που παρέχονται από τρίτα μέρη εκτός το omospondiagoneon.com.
Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies ;
Τα cookies χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία των εφαρμογών και των ιστοσελίδων και να προσαρμόσουμε τις εμπειρίες μέσω του διαδικτύου και των κινητών συσκευών. Τα cookies το πετυχαίνουν αυτό επιτρέποντας στο μέρος που παρέχει το cookie να αναλύσει την απόδοση ενός ιστοτόπου ή μίας εφαρμογής κινητών συσκευών, να ανιχνεύσει ανώνυμα συγκεκριμένους χρήστες και να θυμάται τις προτιμήσεις τους, να κατανοήσει καλύτερα πότε ένας υπολογιστής ή μία συσκευή (και πιθανώς ο χρήστης τους) επισκέφτηκε προηγουμένως μια ιστοσελίδα και να παρουσιάζει προσωποποιημένες διαφημίσεις.
Ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα;
Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τους παρακάτω τέσσερις τύπους:
1. Λειτουργικά απαραίτητα Cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η Ιστοσελίδα δε θα λειτουργεί σωστά.
2. Cookies απόδοσης
Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και παρακολουθούν την απόδοση της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, τα cookies απόδοσης μας ενημερώνουν ποιες σελίδες είναι δημοφιλείς, καταγράφουν την κίνηση στον Ιστότοπό μας και συγκεντρώνουν ανώνυμες αναλυτικές πληροφορίες. Τα cookies απόδοσης μπορούν επίσης να εντοπίσουν και να επιλύσουν λειτουργικά προβλήματα στην Ιστοσελίδα.
3. Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και υπενθύμιση των προτιμήσεών σας. Για παράδειγμα, τα cookies λειτουργικότητας μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες, όπως την τοποθεσία σας, για να επιβεβαιώσουν ότι βρίσκεστε σε μία έκδοση του Ιστοτόπου μας που είναι η κατάλληλη για την πόλη ή την περιοχή σας.
4. Cookies διαφήμισης
Επιτρέπουμε σε τρίτους να παρουσιάζουν περιεχόμενο προσωποποιημένων διαφημίσεων στον Ιστότοπό μας και/ ή σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων. Αυτοί οι τρίτοι χρησιμοποιούν τα cookies για την κατανόηση των ενδιαφερόντων σας στις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που σας παρέχουν, καθώς επίσης και για να σας παρουσιάσουν περισσότερο σχετικές διαφημίσεις με βάση τις δραστηριότητές σας στην Ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, τα cookies τρίτων μπορούν καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με το πότε πατήσατε κλικ σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις στον Ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστοτόπους, ή τοποθετήσατε ένα αντικείμενο στο καλάθι αγορών σας στον Ιστότοπό μας.
Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε ή να έχουμε πρόσβαση στα cookies διαφήμισης τρίτων ή στις πληροφορίες που περιέχουν. Οι τρίτοι διαχειρίζονται οποιαδήποτε πληροφορία που συγκεντρώνουν μέσω των cookies που τοποθετούν σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές προστασίας απορρήτου.
Μπορείτε να δηλώσετε την αντίρρησή σας (opt-out) στα cookies προσωποποιημένης διαφήμισης τρίτων (αλλά να θυμάστε ότι ακόμα θα σας παρουσιάζονται online διαφημίσεις). Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε την αντίρρησή σας στη χρήση τέτοιων cookies προσωποποιημένης διαφήμισης τρίτων στην ΕΕ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.youronlinechoices.eu. Αν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.aboutads.info/choices/.
Πως αλλιώς μπορώ να αποφύγω τα cookies ?
Μπορείτε να αποφύγετε συγκεκριμένα cookies διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή με την δήλωση αντίρρησης (opt-out) απευθείας στο μέρος που λειτουργεί και ελέγχει το cookie. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες.
Υπάρχουν αυτά τα cookies στα ηλεκτρονικά μηνύματα;
Τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα περιέχουν cookies που ανιχνεύουν αν ανοίγετε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα ή αν πατάτε κλικ στους συνδέσμους που περιέχουν. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα για την παρακολούθηση τέτοιων συμπεριφορών είναι μοναδικά για κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα και δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.
Κι αν έχω ερωτήσεις ;
Αν τυχόν έχετε ερωτήσεις ακόμα και μετά την ανάγνωση της παρούσας Πολιτικής σχετικά με τα cookies επικοινωνήστε με το omospondiagoneon.com.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να σας αποστείλουμε email για τους ακόλουθους σκοπούς:
Ως μέρος της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, αποστέλλουμε (ή μπορεί να αποστείλουμε) email σε εσάς σε κάποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
Μετά την εγγραφή, ενημερώνοντας σας για τα στοιχεία του λογαριασμού/συνδρομής σας.

Ως υπενθυμίσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε (ειδικά εάν δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει ή δεν δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει για κάποιο χρονικό διάστημα).

Για να σας αποστείλουμε πληροφορίες τις οποίες έχετε ζητήσει.

Για σκοπούς ενημέρωσης (newsletter).

Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.

Παρόλα αυτά, όσον αφορά σε email για προωθητικές ενέργειες τα οποία ίσως αποστείλουμε, θα σας παρέχουμε πάντα την επιλογή να μην λαμβάνετε άλλα τέτοια στο μέλλον.

Ασφάλεια και Διατήρηση

Οι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που διαθέτουμε θα διατηρούνται με ασφάλεια εντός των συστημάτων μας σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική ασφαλείας μας και τον νόμο. Διατηρούμε δεδομένα για 3 έτη από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είχαμε πρόσβαση ή τα χρησιμοποιήσαμε.

Αναφορικά με πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ του Ιστοτόπου ή/και χρηστών, ενώ λαμβάνουμε εύλογα μέτρα να διασφαλίσουμε αυτές τις πληροφορίες, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό όταν επικοινωνούν με τον Ιστότοπο.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω έιτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση:
(α) στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, ή

(β) μέσω email, εάν διαθέτουμε το email σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, είτε εν όλω είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Ιστοτόπου.