Σκοπός

Σκοπός της Ομοσπονδίας μας είναι να:

 • Επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών μελέτης, μόρφωσης, ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και ψυχαγωγίας του συνόλου των μαθητών των σχολείων της επαρχίας μας.
 • Παρέχει συνδρομή και βοήθεια για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων των Συνδέσμων – Μελών, στις περιπτώσεις που αυτό θα ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο Σύνδεσμο.
 • Συντονίζει τη δράση των Συνδέσμων – Μελών στην αντιμετώπιση και προώθηση κοινών τους προβλημάτων.
 • Εκπροσωπεί τους Συνδέσμους Γονέων της επαρχίας στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 • Υποβάλλει τα προβλήματα της επαρχίας στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων στην οποίαν ανήκει και μεταφέρει ζητήματα που αφορούν τους Συνδέσμους – Μέλη της και τα οποία χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.
 • Αναπτύσσει σχέσεις με άλλες Οργανώσεις Γονέων και / ή με Οργανώσεις Εκπαιδευτικών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τις Σχολικές Εφορείες της επαρχίας και άλλους φορείς, το συντονιστή Διευθυντή των Σχολείων και τον αρμόδιο για την επαρχία λειτουργό καθώς και άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και άλλων Υπουργείων για προαγωγή των σκοπών της, όπως προβλέπονται από το καταστατικό της
 • Διαθέτει οικονομικούς πόρους που αποκτά όπως προνοείται στο καταστατικό της και τους οποίους χρησιμοποιεί για προώθηση των σκοπών της.
 • Εκδίδει και κυκλοφορεί ενημερωτικά των δραστηριοτήτων της έντυπα, δελτία, φυλλάδια, περιοδικά, βιβλία, ηλεκτρονικά έντυπα, ιστοσελίδα κ.ά.
 • Οργανώνει συγκεντρώσεις, διαλέξεις, δεξιώσεις, χοροεσπερίδες, συναυλίες, κινηματογραφικές και/ή θεατρικές παραστάσεις, καθώς και άλλες πνευματικές και/ή πολιτιστικές  εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Συνδέσμους – Μέλη της.
 • Επιδιώκει την ίδρυση Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων και την ένταξή τους στην Ομοσπονδία και καθοδήγησή τους στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Διεξάγει έρευνα, μελέτη και ενθάρρυνση των Συνδέσμων – Μελών της για δημιουργία Προδημοτικών τάξεων στα σχολεία.
 • Οργανώνει και λειτουργεί κατασκηνωτικούς χώρους στην Κύπρο και / ή αναλαμβάνει την διοργάνωση και εποπτεία αποστολών μαθητών σε κατασκηνωτικούς χώρους στην Ελλάδα ή και αλλού όπου ήθελε καθορίσει προς τούτο η Ομοσπονδία.
 • Δύναται να προσλαμβάνει και εργοδοτεί προσωπικό για την υποβοήθηση των δραστηριοτήτων της ή και αναθέτει επ’ αμοιβή την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την εκτύπωση και διανομή των διαφόρων εντύπων της και/ή άλλων συναφών με την αποστολή της εργασιών.
 • Δύναται να διορίζει Εκτελεστικό Γραμματέα για υποβοήθηση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου με όρους που θα καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.