Βιογραφικό Προέδρου

Λεωνίδας Θεοδοσίου

Ο Λεωνίδας Θεοδοσίου γεννήθηκε στη Λευκωσία 1979, είναι νυμφευμένος με την Ελισάβετ Σάββα και έχει δύο παιδιά. Διαμένουν στη Δευτερά.

Είναι απόφοιτος του Grammar School Λευκωσίας.

Έχει Δίπλωμα στο Computer Science από το Intercollege Λευκωσίας.

Εργάζεται στη Metlife Europe d.a.c. ως ασφαλιστικός σύμβουλος.

Έχει μεγάλη δράση σε αρκετούς εθελοντικούς οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα.

Εκπροσωπεί τους Οργανωμένους Γονείς σε αρκετές επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς.

Εντάχθηκε ως Μέλος στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας το 2016 και υπηρέτησε από διάφορες θέσεις της Γραμματείας (Μέλος, Σύμβουλος και Γραμματέας).

Είναι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας το 2019 – 2020.

Είναι ο Ταμίας της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης το 2019 – 2020.